ชวนเที่ยว “เทศกาลเที่ยวพิมาย”8-12 พฤศจิกายน 2566

งานใหญ่ประจำปี “เทศกาลเที่ยวพิมายปี2566”
8-12 พฤศจิกายน 2566 อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ชมการแสดงแสงสีเสียง เที่ยวตลาดย้อนยุค-ชมแข่งเรือ