เที่ยวงานประเพณีในช่วงออกพรรษา … กลุ่มจังหวัดสนุก สกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร

งานประเพณีในช่วงออกพรรษา …. กลุ่มจังหวัดสนุก เชื่อมโยงต่อศรัทธา …. เส้นทางตามรอยนาคา