ขอเชิญชม การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม จากตำนานบั้งไฟพญานาค 27-28 ตุลาคม 2566

ททท.สนง.อุดรธานี ขอเชิญชม การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม จากตำนานบั้งไฟพญานาค สู่ความเชื่อ ความศรัทธา ปฐมบทแห่งคืน 15 ค่ำ เดือน 11 ผสมผสานจินตนาการและการสร้างสรรค์ เล่าขานเรื่องราวผ่านนาฏกรรมอีสาน ชุด “ประทีปนาคา บูชาพระสัพพัญญู “ ในงานประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก
วันที่ 27-28 ตุลาคม 2566 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานวัฒนธรรมริมโขง หน้าวัดลำดวน จังหวัดหนองคาย